Thuốc trừ sâu nào có thể được sử dụng trong canh tác hữu cơ?

Thuốc trừ sâu nào có thể được sử dụng trong canh tác hữu cơ?

nhung-loai-thuoc-tru-sau-nao-duoc-phep-su-dung-trong-canh-tac-huu-co-2

Là một nhà sản xuất hoặc người quản lý việc canh tác nông nghiệp hữu cơ, bạn có thể đang tự hỏi mình có sử dụng loại thuốc trừ sâu nào và loại trừ các loại nào. Nói chung, bạn nên hiểu rằng hầu hết thuốc trừ sâu đều bị cấm, nhưng quy tắc NOP của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ  đưa ra một số trường hợp ngoại lệ.

Có một số loại thuốc trừ sâu chứa các thành phần tự nhiên được phép dùng, chẳng hạn như chiết xuất thực vật, mầm bệnh côn trùng và các dẫn xuất nấm có thể được sử dụng, miễn là chúng không có trong danh sách bị cấm . Một số thuốc trừ sâu tổng hợp có nguy cơ thấp cũng được phép theo các quy tắc NOP.

Hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây để đảm bảo thuốc trừ sâu bạn đang sử dụng được cho phép.

Làm quen với Chi tiết G , §205.600 đến §205.606 của 7 CFR 205 . Các phần này đưa ra giải thích rõ ràng về những gì được cho phép khi nói đến thuốc trừ sâu.

Bất cứ thuốc trừ sâu nào được sử dụng trong sản xuất hữu cơ phải được đăng ký với Cơ quan Bảo vệ Môi trường.

Chú ý đến nhãn sản phẩm trong toàn bộ. Mỗi thành phần, hoạt tính  được ghi trong danh sách thành phần phải tuân theo quy tắc NOP. Để được sử dụng trong sản xuất hữu cơ, tất cả các chất tổng hợp, ngay cả khi chu kỳ cần phải được phân loại bởi EPA là có nguy cơ tối thiểu. Vì thường thì bạn sẽ không thể tìm thấy tất cả các thành phần trên một nhãn, bạn nên nói trực tiếp với người bán  thuốc trừ sâu hoặc làm việc với đại lý chứng nhận được công nhận của bạn để tìm hiểu xem sản phẩm có tốt không.

nhung-loai-thuoc-tru-sau-nao-duoc-phep-su-dung-trong-canh-tac-huu-co

Các tổ chức khác nhau có thể giúp bạn tìm hiểu xem một loại thuốc trừ sâu có được phép sản xuất hữu cơ bao gồm:

  • Viện nghiên cứu vật liệu hữu cơ
  • Bộ Nông nghiệp

Tóm lại, đã sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì lấy an toàn sức khỏe của con người lên trên hết, không nên sử dụng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, nếu sâu bệnh hại quá nhiều, không thể tiêu diệt bằng các phương pháp thông thường thì vẫn có thể được sử dụng những loại thuốc trừ sâu KHÔNG NẰM TRONG DANH SÁCH CẤM kể trên.!