Những ý tưởng hay để trồng rau hữu cơ tại nhà

Những ý tưởng hay để trồng rau hữu cơ tại nhà

Ý tưởng về trồng rau hữu cơ tại nhà khá đa dạng. Bạn có thể tận dụng khung gỗ, hộp xốp, thùng nhựa,… Địa điểm trồng có đủ ánh sáng. Ban công, sân thượng hay hiên nhà là những địa điểm lý tưởng. Loại rau cũng đa dạng. Hầu như trồng loại nào cũng sống được nếu có kỹ thuật trồng và chăm sóc hợp lý.

Dưới đây là những mô hình trình bày ý tưởng trồng rau hữu cơ tại nhà mà bạn có thể tham khảo:

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-2

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-20

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-19

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-18

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-17

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-16

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-15

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-14

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-13

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-12.

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-11.

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-10

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-9

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-8

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-7

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-6

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-5

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-4

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-3

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay-2

nhung-y-tuong-trong-rau huu-co-tai-nha-hay